Sağlık Haberleri Tümü

e-NABIZ sistemi kuruldu..

.

 Sağlık Bakanlığı, kişilerin kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesini sağlayacak olan ve e-Nabız adı verilen Sağlık.Net Online Sistemini kurdu.

e-Nabız Sistemi ile kişilerin kendi sağlık durumları ile ilgili bilgi sahibi olmaları, bu bilgiler ışığında sağlıkları ile ilgili kararlara katılmak suretiyle kendi sağlık durumlarını yönetmeleri, teşhis ve tedavi sürelerini kısaltarak gereksiz tetkik tekrarlarının önlenmesi ve bu suretle ekonomik çıkarların korunarak ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

 1 Mart 2015 itibariyle faaliyete alınması ile ilgili esasları içeren bir genelge yayımladı. Genelgede, “Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenleyen 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) bendinde ‘Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur.’ Hükmüyle Sağlık Bakanlığına Ülke çapında bir kayıt ve bildirim sistemi kurma görev ve yetkisi tanınmıştır. e-Nabız Projesi kapsamındaki Kişisel Sağlık Sistemi (KSS) ile ayrıca geliştirilen Teletıp ve Teleradyoloji Sisteminin (TTS) temel amacı, Anayasamızın 20 nci maddesinde zikredilen "kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçlan doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı"nın kamu güvencesi altında bütünleşik bir yapıda tesis edilmesidir. ” denildi.

 Genelgeye göre, kişiler kendi kayıtlarına erişimleri www.turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet kapısından kişisel e-Devlet şifreleri, elektronik imza veya mobil imza kullanılmak suretiyle güvenli kimlik doğrulama prosedürleri tamamlanarak sağlayacaklar. Ayrıca, kişilerin e- Devlet kapısından bizzat kendileri tarafından sisteme kaydedilebilecek GSM numarasına gönderilmekte olan "tek kullanımlık erişim kodu" ile de kendi sağlık kayıtlarına erişim izni vermesi mümkün olabilecek.

 Kişilere tıbbi görüntüleri dahil kendi sağlık kayıtlarını göstermeyi ve yönetmeyi sağlayacak olan Kişisel Sağlık Sisteminde (KSS) tüm veriler şifrelenerek gizli hâle getirilmiş (kriptolanmış) olarak saklanacak, sistem sağlık verisini üreten hizmet sunucusu ile hizmeti alan kişi arasında güvenli bir iletişim altyapısı sunma görevi üstlenecek. Veriler, sadece kişinin kendisi ve yine sistem üzerinden bizzat izin verdiği diğer kişiler tarafından görüntülenebilecek, izin geri alınabilecek, müdavi hekim, konsültan hekim ya da kişinin kendisi haricinde sisteme yeni kayıt eklenemeyecek. Süreci tamamlanmış ve kapatılmış geçmiş kayıtlarda değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek. Sistemde kişinin kendi Elektronik Sağlık Kaydını yönetme imkânı (Anayasa'nın 20. maddesinin son fıkrasına uygun olarak) sunulacak.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz